Gegevensbescherming

§ 1. Algemeen

Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse gegevensbeschermingsrecht en het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, ontvangers, bewaartermijnen, informeren de volgende voorschriften u ook over uw rechten en de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevensverwerking. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze site wordt doorverwezen naar andere sites, informeer u dan daar over de respectievelijke omgang met uw gegevens.

§ 2 Contact

(1) Doel van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens, die u ons verstrekt via e-mail, contactformulier, etc., om uw vragen te beantwoorden en af te handelen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. We kunnen u echter niet per e-mail antwoorden zonder uw e-mailadres op te geven.

(2) Wettelijke grondslagen
a) Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, is artikel 6, lid 1a) AVG de wettelijke basis voor deze verwerking.
b) Als wij uw gegevens verwerken om precontractuele maatregelen uit te voeren, is artikel 6, lid 1b) AVG de rechtsgrondslag.
c) In alle andere gevallen (vooral bij gebruik van een contactformulier) is Art.6 Para.1f) AVG de wettelijke basis. RECHT VAN BEZWAAR: U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, die is gebaseerd op art. In het geval van directe reclame kunt u echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

(3) Gerechtvaardigd belang
Ons legitieme belang bij de verwerking is om snel met u te communiceren en uw vragen op een kosteneffectieve manier te beantwoorden. Als u ons uw adres geeft, behouden wij ons het recht voor om dit te gebruiken voor directe post. U kunt uw belang bij gegevensbescherming beschermen door gegevens spaarzaam door te geven (bijvoorbeeld door een pseudoniem te gebruiken).

(4) Categorieën ontvangers
Hostingproviders, verzendserviceproviders voor direct mail

(5) Bewaartermijn
Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat uw verzoek of de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd. Als er echter een contract wordt gesloten, bewaren wij de gegevens die vereist zijn volgens het handels- en belastingrecht voor de wettelijk bepaalde termijnen, d.w.z. regelmatig tien jaar (vgl. artikel 257 HGB, artikel 147 AO).

(6) Herroepingsrecht
In het geval van verwerking op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

§ 3 Nadere informatie

Alle gegevens die voor de reservering worden verzameld, zijn optioneel en worden alleen gebruikt om de best mogelijke accommodatie of cateringoptie voor de gasten te vinden. Alle gegevens buiten de facturatie worden na het verblijf of de annulering verwijderd.
Google Weblettertypen
Google Webfonts (http://www.google.com/webfonts/) worden gebruikt om de presentatie van verschillende informatie op onze website visueel te verbeteren.
De weblettertypen worden bij het oproepen van de pagina naar de browsercache overgebracht, zodat ze voor de weergave kunnen worden gebruikt. Als de browser Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de tekst in een standaardlettertype weergegeven. Bij het bezoeken van de website worden geen cookies voor de websitebezoeker opgeslagen. Gegevens die worden verzonden in verband met de paginaweergave, worden verzonden naar bronspecifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com. Ze worden niet geassocieerd met gegevens die kunnen worden verzameld of gebruikt in verband met het parallelle gebruik van geverifieerde Google-services zoals Gmail. U kunt uw browser zo instellen dat de lettertypen niet van de Google-servers worden geladen (bijvoorbeeld door add-ons zoals NoScript of Ghostery voor Firefox te installeren.) Als uw browser Google Fonts niet ondersteunt of u geen toegang heeft tot de Prevent Google server, wordt de tekst weergegeven in het standaardlettertype van het systeem. Informatie over de voorwaarden voor gegevensbescherming van Google Webfonts vindt u op: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy Informatie over de gegevensbeschermingsverklaring van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google kunt u rechtstreeks bij Google verkrijgen: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/
IPAPI.CO
We gebruiken de IPAPI.CO-service om uw locatie en toegang tot de website vast te leggen. Verder wordt informatie over uw internetprovider en het IP-adres geregistreerd. De dienstverlener is Kloudend Inc.
Het doel van de dienst is om de inhoud van onze website aan te passen op basis van lokalisatiebevindingen en deze beter af te stemmen op de betreffende bezoeker. Verder is het doel van de dienst bescherming tegen aanvallers en bots. Het privacybeleid van Kloudend, Inc. is beschikbaar op: https://ipapi.co/privacy/

§ 4 Informatie over cookies

(1) Doel van de verwerking
Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen.

(2) Wettelijke basis
De wettelijke basis voor deze verwerking is Art.6 Para.1f) AVG.

(3) Gerechtvaardigd belang
Ons gerechtvaardigd belang is de functionaliteit van onze website. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Dit beschermt uw belang bij gegevensbescherming.

(4) Bewaartermijn
De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd als de browser wordt afgesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een verschillende levensduur, van enkele minuten tot enkele jaren.

(5) RECHT VAN BEZWAAR
Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze website. U kunt ook op elk moment permanent opgeslagen cookies verwijderen via uw browser.

§ 5 Uw rechten als betrokkene

Indien door u persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u tegenover ons als verantwoordelijke de volgende rechten:
1. Recht op informatie
In het kader van artikel 15 AVG kunt u informatie opvragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens.
2. Recht op rectificatie
Indien de informatie over u niet (meer) correct is, kunt u conform artikel 16 AVG om correctie verzoeken. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u om aanvulling vragen.
3. Recht op verwijdering
U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 17 AVG.
4. Recht op beperking van verwerking
In het kader van de vereisten van artikel 18 AVG heeft u het recht om een beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens te eisen.
5. Recht op dataportabiliteit
Volgens artikel 20 AVG heeft u het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen.
6. Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
Volgens Art.7 Para.3 DSGVO heeft u het recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
7. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende schending) op grond van artikel 77 AVG.
Let ook op uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG:
a) Algemeen: gemotiveerd bezwaar vereist
Vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats?
- om ons doorslaggevende legitieme belang te beschermen (rechtsgrondslag volgens art. 6 lid 1f DSGVO) of
- in het algemeen belang (rechtsgrond volgens artikel 6, lid 1e) AVG),
u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de AVG.
In geval van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
b) Speciaal geval van directe reclame: een eenvoudig bezwaar is voldoende
Als de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om op elk moment en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking:
Landgasthof Kastlhof, Herbert Brock
Pilhausen 1
93339 Riedenburg
Telefoon: +49 9447 698
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gemaakt en wordt bijgewerkt met behulp van de technologie van janolaw AG.


Landgasthof Kastlhof | Fam. Brock | Kastlhof, Pillhausen 1, 93339 Riedenburg | Tel. Vanuit Nederland: +49 9447-698, Fax: 09447-920 191 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.